Leden 2014

Program únor

27. ledna 2014 v 17:46 | Radka Effenbergerová |  Program

Program na únor 2014 - "Dobře je nám v pelíšku"


Datum:
Čas:Program:Vstup: Příspěvek na mat.
03.02.
09:00-11:30 ZAVŘENO
04.02.
09:00-11:30Šatičky s knoflíky - tvoření pro děti40,-Kč +30,-Kč mat.
04.02.16:00-18:00
Košík z pedigu nebo papíru - tvoření dospělých
40,-Kč+70,-Kč mat.
05.02.09:00-11:30Mobil z pedigu nebo papíru s čepičkami - tvoření dospělých 40,-Kč+50,-Kč mat.
06.02.09:00-11:30Hop sem, hop tam - cvičení pro děti40,-Kč
11.02.09:00-11:30Ježek z brambor - tvoření pro děti40,-Kč+30,-Kč mat.
11.02.16:00-18:00Látkové květinové aplikace - tvoření dospělých40,-Kč+40,-Kč mat.
12.02.09:00-11:30Látkové květinové aplikace - tvoření dospělých40,-Kč+40,-Kč mat.
13.02.09:00-11:30Andulko šafářová - zpívánky40,-Kč
18.02.09:00-11:30Papírové hrátky - tvoření pro děti40,-Kč+30,-Kč mat.
18.02.16:00-18:00Mobil z pedigu nebo papíru s čepičkami - tvoření dospělých40,-Kč+50,-Kč mat.
19.02.09:00-11:30Zapichovaný věnec - tvoření dospělých40,-Kč+50,-Kč mat.
20.02.09:00-11:30Vyprávění bublifuku - interaktivní čtení pro děti70,-Kč
25.02.09:00-11:30ZAVŘENO
25.02.16:00-18:00
Rytmus práce a odpočinku v rodině - seminář
díl 1. - "Co je skutečně důležité"
70,-Kč
26.02.09:00-11:30
Rytmus práce a odpočinku v rodině - seminář
díl 1. - "Co je skutečně důležité"
70,-Kč
27.02. 09:00-11:30Letadlo letí - pohybové hry pro děti40,-Kč

Mimo tento program je pro Vás, v provozní době, přístupná hernička. Pak zaplatíte pouze vstupné, dle rozpisu v programu.
Stále nabízíme i hlídací službu. Po domluvě předem i mimo provozní dobu centra.

Článek do Strážského občasníku

23. ledna 2014 v 8:23 | Radka Effenbergerová |  Aktuality
Milí příznivci našeho centra,

minulý týden mi přišel mail od pana Zajíce, který má na starost místní obecní časopis "Strážský občasník". Obrátil se na mě s prosbou o článek o našem centru. Článek napíši, ale myslím,že by bylo hezké, kdybych pod článek mohla připojit i vyjádření Vás, našich návštěvníků, protože i pro nás mají Vaše názory cenu zlata.
Proto se na Vás obracím s prosbou. Pokud máte chuť a rádi byste mi pomohli, napište prosím na mail: mcbrumlik@seznam.cz, něco jako své vyznání Usmívající se - co se Vám na Brumlíku líbí, proč jste naše centrum navštívili a jaký dojem na Vás naše centrum učinilo nebo cokoli, co Vás napadne, že by bylo fajn, aby v článku zaznělo. Stačí dva tři řádky nebo třeba jen věta. Ráda bych do článku uvedla i Vaše jméno, ale pokud byste si to nepřáli, tak uvedu jen Vaše iniciály. Jen tuto skutečnost uveďte v mailu.

Tak prosím, pomozte mi udělat tomu našemu centru dobrou vizitku, aby k nám našlo cestu dalších pár lidí.
Předem Vám děkuji za jakoukoli pomoc, přeji Vám krásný den a těším se na Vaši návštěvu.

Radka Effenbergerová

Změna programu

21. ledna 2014 v 13:11 | Radka Effenbergerová |  Program

Omlouváme se, dnešní program nazvaný"Pedigový košík - tvoření dospělí"z technických důvodů odpadá.Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. bude dnes v době od 16:00 do 18:00 zavřeno.

Pletení košíků z pedigu proběhne v našem centru v náhradním termínu v únoru.Děkujeme za pochopení

Jak Brumlík přišel ke svému jménu

13. ledna 2014 v 14:51 | Radka Effenbergerová |  Provozní řád
Proč je Brumlík Brumlíkem
Jak vznikl název našeho centra?
Název našeho centra navrhly děti. Mnozí si myslí, že Brumlík je hračka - plašový medvěd. Ale to je veliký omyl. Brumlík je totiž jedno menší domácí zvířátko - chlupaté s malými oušky, s knoflíkatýma černýma očima, které hrozně rádo baští. Nejraději má ledový salát, mrkev,
jablíčka, mandarinky a hroznové víno. Méně rádo má mrkev a nesnáší zelí.
Každé ráno, hned jak vstaneme, tak na nás píská, dokud nedostane nějakou laskominku. A když pak zasedneme ke snídani, tak už zase píská, protože my sedíme stolu a on musí být sám v kleci. A když ho pak vytáhneme a hladíme ho, tak prostě brumlá blahem. Proto se jmenuje Brumlík.
Tak co, už tušíte, o jaké zvířátko se jedná? Nebo snad ještě ne? Nebudu vás déle napínat - je to malý hnědočerný morčecí kluk.
Takže naše centrum má vlastně i svého živého maskota. A to nemá každé centrum!


A proč ještě Brumlík?
Název Brumlík naše centrum nedostalo jen proto, že se tak jmenuje jedno morče a že bychom tedy získali poměrně snadno maskota. Když se řekne Brumlík, tak mi to slovo připomíná něco, co mě nutí spokojeně si brumlat, jako to morčátko. Myslím tím na místo, kde je mi dobře, cítím se v bezpečí, kde jsou fajn lidičkové, a můžu si užít krásné chvilky. Je to něco hladivého a příjemného, jemného na dotek. Místečko, kde se můžu schoulit a nechat se objímat a hladit.
A proto jsme se pro tento název rozhodli. Aby vystihoval to, o co nám jde. Rádi bychom, aby, když se řekne Brumlík, aby vám v mysli vytanulo naše rodinné a komunitní centrum. To místečko, kam můžete utéci z toho shonu běžného života, schovat se alespoň na chvilku před starostmi, užít si krásné chvilky se svými dětmi, najít zde partu lidiček, kteří pohladí po duši. Místo, kde objevíte, že jste na tomot světe rádi a jste pro tento svět důležití a potřební.
Těším se proto, až budeme společně vyrábět, učit se, zpívat, hrát si nejens dětmi, ale také jako malé děti a objevovat svět okolo sebe, ale i v sobě.
Těším se na každého z vás, kdo naše centrum navštíví a přinese sem střípek toho svého. Těším se na ten váš střípek.

Vaše
Radka Effenbergerová

No, a konečně úplný konec

13. ledna 2014 v 14:49 | Radka Effenbergerová |  Provozní řád

Žel jsou i případy, kdy můžeme odmítnout poskytnutí naší služby

Jedná se hlavně o tyto situace:

* Osobě odmítající zaplatit příspěvek na pobyt v centru

* Dítěti mladšímu 5. let bez doprovodu rodiče

* Návštěvníkovi nemocnému, trpícímu nakažlivou nemocí

* Osobě nerespektující interní pravidla centra

* Osobě, která závažně neuposlechla pokyny službu konající osoby

* Osobě, která záměrně ničí majetek či vybavení centra

* Osobě pod vlivem drog, alkoholu či jiné návykové látky

* Osobě, které byla již dříve prokázána krádež v prostorách centra

* Všem mimo provozní dobu, pokud není domluveno jinak

* Také je zakázán vstup osobám, které by mohli svým špinavým či zapáchajícím oblečením obtěžovat ostatní návštěvníky nebo znečišťovat zařízení a hračky.

Do prostor Centra je také zakázán vstup zvířat (kromě těch plyšových J )


A na závěr ještě pár slov
Cílem naší práce je spokojená rodina, šťastné dítě, které prožívá svět kolem sebe, má chuť poznávat, přemýšlet, tvořit, spokojená široká komunita obce. Jediná cesta k tomuto cíli je naše vzájemná spolupráce, důvěra, otevřenost a přátelství.
Rádi bychom, abyste CpCR Brumlík, o.p.s. vnímali tak trochu jako "svoje zázemí". Těšilo by nás, kdybyste o tento prostor pečovali tak, jako o ten svůj "vlastní", kde trávíte svůj čas a je vám v něm dobře.
Prosím myslete na to, že Brumlíka vybudovali dobrovolníci, zdarma, ve svém vlastním volném čase, aby sloužil tento prostor všem, kterým se líbí náplň činnosti naší obecně prospěšné společnosti.

Za tým Centra pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. prosí a děkuje

Radka Effenbergerová
CpCR Brumlík, o.p.s.

Ještě pár věcí k závěru

13. ledna 2014 v 14:48 | Radka Effenbergerová |  Provozní řád
Ostatní pravidla pro příjemně prožité chvíle
Není povinné účastnit se programu nabízeného centrem. Pokud se ale rozhodnete neúčastnit se ho, pak buďte prosím ohleduplní a probíhající program nerušte. Buďte prosím tolerantní k dětem i ostatním návštěvníkům centra.
Použité pomůcky, hračky a vybavení CpCR Brumlík, o.p.s. vracejte vy i vaše děti na původní místo. Pokud rozbijete některou hračku nebo ji objevíte rozbitou, neprodleně to oznamte službě a dohodněte se s ní na dalším postupu. Rodiče se zavazují nahradit případnou škodu na rozbitém zařízení (včetně poškození hraček). Při odchodu z Brumlíka uklidí doprovod nebo dítě samo hračky.
Vynášení hraček z centra je zakázáno (případně se dohodněte s pracovníkem centra).
Pokud se vaše dítě pomočí na koberec, informujte o této skutečnosti pracovníka centra, aby bylo možné koberec ihned vyčistit.
Obsah nočníku vždy uklidí doprovod dítěte. Obsah vylije do WC a nočník důkladně omyje.
Konflikty mezi dětmi řešte prosím v klidu.
Šetřete vodou, elektřinou i materiálem.Závěrečná ustanovení
Seznámení se s tímto dokumentem a jeho dodržování je závazné pro všechny návštěvníky, pracovníky i dobrovolníky CpCR Brumlík, o.p.s. Se vstupem do CpCR Brumlík, o.p.s. se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád a s podpisem prezenční listiny návštěvníci stvrzují souhlas s těmito pravidly.
Nedodržením jakékoli části provozního řádu je jeho hrubým porušením a má za následek právo osoby konající službu v centru vykázat doprovod, dítě či děti z prostor a areálu CpCR Brumlík, o.p.s. a to bez náhrady příspěvku za návštěvu. Dále má služba v CpCr Brumlík, o.p.s. právo odmítnout vstup lidem, kteří tato pravidla poruší, ale může tyto osoby dodatečně požádat o odchod z CpCR Brumlík.
Návštěvníci (nebo právní zástupci dítěte) se zavazují nahradit v plné výši případnou škodu na hračkách nebo jinou škodu na hmotném či nehmotném majetku Centra pro celou rodinu Brumlík, o.p.s.
K dohledu nad dodržováním výše uvedených pravidel je plně kompetentní službu konající osoba. Případné náměty, stížnosti, přání, postřehy a nápady máte možnost zapsat do sešitu, který je k dispozici na recepci. Všechny zápisy v tomto sešitě budou řešeny ředitelkou CpCR Brumlík, o.p.s.
Tento řád nabývá účinnosti dnem vzniku a zápisu CpCR Brumlík, o.p.s.

CpCR Brumlík, o.p.s.
Radka Effenbergerová

Bezpečnostní ustanovení

13. ledna 2014 v 14:47 | Radka Effenbergerová |  Provozní řád
Bezpečnostní ustanovení
1.1. Za dítě ve věku 0 - 5 nese vždy ve všech prostorách a v areálu centra zodpovědnost jeho dospělý doprovod, pokud nebylo předáno pracovníkovi centra k hlídání. Starší děti se musí vždy ihned nahlásit pracovníkovi centra, zaplatit příspěvek na provoz a teprve po té nad ním převezme dohled pracovník centra. Toto dítě je pak povinno dbát pokynů pracovníka centra. Děti, které nezaplatí příspěvek a nenahlásí se, nejsou považovány za klienty centra a Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. za ně nenese žádnou zodpovědnost. Zároveň bude toto dítě z prostor a areálu centra vykázáno.
1.2. Pracovnice centra nejsou oprávněni podávat dětem jakékoli léky. Do prostor Brumlíka nevstupujte, pokud trpíte vy nebo vaše děti infekční chorobou. I při pouhém podezření, že by se u vás nebo vašeho dítěte, mohla infekční choroba vyskytnout, návštěvu centra raději odložte.
Rodiče jsou povinni oznámit výskyt infekčního onemocnění v rodině nebo u osob s nimiž bylo dítě v kontaktu.
Zároveň pokud se u vás nebo vašeho dítěte do tří dnů po návštěvě centra rozvine infekční choroba, neváhejte o tom informovat koordinátorku centra. Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. ručí v těchto případech za zachování anonymity, ale zároveň je nutné o výskytu onemocnění informovat ostatní maminky, které se s vámi účastnili programu a zajistit potřebná opatření (dezinfekce prostor, textilií, případně uzavření centra na nezbytně dlouhou dobu)
1.3. Z důvodu bezpečnosti své dítě vždy doprovoďte na WC. Na toaletách udržujte čistotu po sobě i svých dětech. Vždy po svých dětech toaletu zkontrolujte.
1.4. Pleny svým dětem měňte pouze na přebalovacím pultu. Na přebalovacím pultu nikdy nenechávejte své děti bez dozoru! Použité pleny odhazujte do odpadkového koše na WC.
1.5. Do prostoru kuchyňky je všem návštěvníkům centra vstup zakázán!
1.6. Pokud zjistíte, že je některá součást nebo hračka v centru rozbitá nebo pro děti závadná, oznamte tuto skutečnost pracovníkovi centra nebo ji zapište do knihy přání a stížností a žádejte nápravu.
1.7. V případě úrazu je v prostorách Brumlíka k dispozici lékárnička s pokyny pro poskytnutí první pomoci a důležitými tel.čísly. Za obsah lékárničky ručí CpCR Brumlík, o.p.s. Jakékoli zranění nebo úraz nahlaste službě ihned, na pozdější hlášení nemůžeme brát zřetel!
1.8. V prostorách CpCR Brumlík, o.p.s. je zakázáno kouřit, požívat návykové látky a alkohol. Ve všech prostorách budovy platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.


Stravování
Do prostoru kuchyňky prosím nevstupujte, rádi vás obsloužíme.
Pro děti je v rámci vstupného k dispozici voda se sirupem a čaj. Za poplatek je možné poskytnout vám i vašim dětem drobné občerstvení. V prostorách centra je povoleno konzumovat i vlastní potraviny a nápoje. Na požádání vám vaše potraviny rádi ohřejeme.
Nosit jídlo nebo pití do prostoru s hracími koberci není dovoleno! Udržujte koberec v čistotě. Jídlo a pití konzumujte u stolu, po sobě a po svém dítěti ukliďte. Použité nádobí odkládejte na místě k tomu určeném.
Je zakázáno s jídlem a pitím běhat a to z důvodu bezpečnosti a udržení pořádku.
Horké nápoje nenechávejte bez dozoru, hrozí nebezpečí opaření a jejich vylití.


CpCR Brumlík, o.p.s.
Radka Effenbergerová

Obecné pokyny a přijímací řízení

13. ledna 2014 v 14:46 | Radka Effenbergerová |  Provozní řád

Provozní řád aneb jak si to uvaříme, tak si to taky sníme Usmívající se

Přijímací řízení do mateřského centra aneb kdo si to s námi může užít
Při poskytování služeb se u nás řídíme nízkoprahovostí, tzn.:
* Nárok na poskytnutí služby mají při dodržení stanovených pravidel všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, politického či jiného smýšlení, národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní či etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení
* Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace
* Pravidelná docházka není podmínkou užívání služby
* Uživatelé centra mohou odcházet a přicházet v rámci otevírací doby dle svého uvážení
* Uživatelé nejsou povinni se zapojit do činností. Jsou povinni ovšem brát ohled na probíhající program. Dále se mohou na činnosti podílet a ovlivňovat ji.

Obecné pokyny
Při první návštěvě jsou klienti centra informováni o nabízených službách a vyplní evidenční list. Tento po vyplnění odevzdají službě v centru. Seznámí se s provozem, provozním řádem a respektují pokyny pracovníka centra.
Po příchodu k nám prosím zaplaťte na recepci příspěvek dle aktuálního ceníku. Zároveň budete zapsáni do prezenčního sešitu.
Před vstupem do centra je každý povinen se převléknout a přezout na místě k tomu určeném. Každý klient by si měl přinést přezůvky své vlastní, ale v případě nouze je možno použít přezůvky, které jsou k dispozici v centru. Nikdy nenechávejte v šatně cennosti. Za jejich případnou ztrátu Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. neručí.
Kočárky odkládejte v předsíňce společenské místnosti označené značkou "parkoviště pro kočárky". Pokud zde již není místo, informujte službukonajícího pracovníka centra.
Samostatné odchody a příchody dětí ve věku 0 - 5 let bez doprovodu dospělé osoby nejsou možné.
Radka Effenbergerová
ředitelka CpCR Brumlík, o.p.s.

Tříkrálová sbírka

7. ledna 2014 v 14:08 | Radka Effenbergerová |  Aktuality
Jako již tradičně, i letos se uskuteční v době od 02.01.-14.01.

Tříkrálová sbírka.

Tato sbírka probíhá i u nás ve Stráži nad Nisou.Výtěžek z této sbírky pak letos půjde na podporu našeho centra.
V průběhu této doby budou k vidění ve Stráži nad Nisou tři králové, kteří navštíví některé domy s koledou. Ale protože určitě nestihnou navštívit všechny domy, tak prosím, pokud byste chtěli, aby se u Vás tři králové zastavili na koledu, neváhejte a napište mi na e-mailovou adresu Vaši adresu a tři králové Vás s koledou navštíví. A jsou pro Vás připraveny i malé dárky. Při této koledě pak můžete přispět do oficiální kasičky této sbírky. MŮŽETE, ALE NEMUSÍTE !
Zároveň oficiální kasička sbírky je umístěna i v sídle našeho centra na adrese U Kina 597 ve Stráži nad Nisou a je přístupná v době Po-Pá od 09:00-11:30 a v úterý od 16:00-18:00.

Předem děkujeme za jakýkoli finanční obnos v hozený do kasičky. Výtěžek z této sbírky bude součástí částky uspořené na lino do naší herničky.

Program leden

2. ledna 2014 v 20:21 | Radka Effenbergerová |  Program

Program na leden 2014 - S láskou do nového roku

07.01.09.00-11.30Sněhulák z roliček - tvoření pro děti
70,-Kč
07.01.16.00-18.00
Papírové srdce - tvoření pro dospělé
40,-Kč
40,-Kč mater.
08.01.09.00-11.30Papírové srdce - tvoření pro dospělé
40,-Kč
40,-Kč mater.
09.01.09.00-11.30Hop sem, hop tam - cvičení pro děti
40,-Kč
14.01.09.00-11.30Sněhulák lepený - tvoření pro děti
70,-Kč
14.01.16.00-18.00Úkolníček na lednici - tvoření pro dospělé
40,-Kč
40,-Kč mater.
15.01.09.00-11.30Úkolníček na lednici - tvoření pro dospělé
40,-Kč
40,-Kč mater.
16.01.09.00-11.30Jede, jede poštovský panáček - zpívánky
40,-Kč
21.01.09.00-11.30Barevné razítkování - tvoření pro děti
70,-Kč
21.01.16.00-18.00Pedigový košík - tvoření pro dospělé
40,-Kč
70,-Kč mater.
22.01.09.00-11.30Pedigový košík - tvoření pro dospělé
40,-Kč
70,-Kč mater.
23.01.09.00-11.30Povídám, povídám pohádku
70,-Kč
28.01.09.00-11.30Obrázek k nakousnutí - tvoření pro děti
70,-Kč
28.01.16.00-18.00Neverbální komunikace - seminář
70,-Kč
29.01.09.00-11.30Neverbální komunikace - seminář
70,-Kč
30.01.09.00-11.30Poznáváme zvířátka
70,-Kč